شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه برای کمک به سوریه را رد کرد

شورای امنیت با پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مسکو برای کمک‌رسانی از طریق یک گذرگاه مرزی به سوریه مخالفت کرد

1452005
شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه برای کمک به سوریه را رد کرد

شورای امنیت با پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادمسکوبرای کمک‌رسانی ازطریق یک گذرگاه مرزی به سوریه مخالفت کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد درپی وتوی قطعنامه کمک‌رسانی به سوریه توسط چین و روسیه، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مسکو برای کمک‌رسانی از طریق یک گذرگاه مرزی برای مدت شش ماه را رد کرد.

روز گذشته روسیه قطعنامه تمدید فعالیتهای ارسال کمک‌های فرامرزی به سوریه که تاریخ آن 10 جولای پایان می‌یابد، را وتو و پیشنهاد خود را مطرح کرد.

پیشنهاد روسیه برای ارسال کمک‌های بین‌المللی ازطریق گذرگاه مرزی جلوه‌گوزوی تورکیه به باب الهوی سوریه برای مدت 6 ماه، 9 رای لازم از شورای امنیت را نگرفته و رد شد.

آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، بلژیک، استونیا و جمهوری دومینیکن با پیشنهاد روسیه مخالفت کرده و تونس، نیجر، اندونزیا و سنت وینسنت رای ممتنع دادند.

از سوی دیگر روسیه، چین، ویتنام و آفریقای جنوبی به این پیشنهاد رای موافق دادند.

گفتنی است انجام کمک‌های بشردوستانه فرامرزی به سوریه منوط به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه شورای امنیت برای ارسال این کمک‌ها سال 2014 به تصویب رسیده و 10 جولای منقضی می‌شود.

دیروزروسیه که خواهان کاهش تعداد گذرگاه‌های مرزی برای ارسال این کمک‌ها به سوریه بود، اصرار آلمان و بلژیک برای تمدید این قطعنامه را نپذیرفت و همراه با چین آن را وتو کرد.

کمک‌های بشردوستانه به سوریه از سال 2014 تاکنون از گذرگاه‌های جلوه گوزو و اونجوپینار تورکیه ارسال شده است. براساس گزارش سازمان ملل، 70 فیصد از 3 میلیون تنی كه در ایدلیب در شمال غرب سوریه زندگی می‌كنند نیاز به كمك‌های بشردوستانه دارند.

تورکیه مدتی پیش به شورای امنیت پیشنهاد گشایش پنجمین گذرگاه مرزی برای ارسال کمک‌های فرامرزی به سوریه داد. کلی کرفت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز از این پیشنهاد حمایت کرده بود.اخبار مربوطه