ادامه ربودن نوجوان توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه

عناصرگروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ طی یک هفته اخیر در مناطق تحت اشغال این گروه در شمال سوریه 4 نوجوان دیگر را ربودند

1451996
ادامه ربودن نوجوان توسط پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال سوریه

عناصرگروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ طی یک هفته اخیر در مناطق تحت اشغال این گروه در شمال سوریه 4 نوجوان دیگر را ربودند.

به گزارش منابع محلی در شمال سوریه، گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ک در ادامه ربودن نوجوان در مناطق تحت اشغال خود، طی یک هفته اخیر 4 نوجوان دیگر شامل 2 دختر و 2 پسر را در مناطق عین‌العرب (کوبانی)، «قامیشلی» و درباسیه واقع در شمال شرق حسکه ربوده‌اند.

جودی عمر 14 ساله از قامیشلی، دیجوار جمعه 15 ساله و ژاکلین ایوب 14 ساله از عین‌العرب، لینا خلف 15 ساله از روستای تل‌کرم درباسیه نوجوانانی هستند که توسط این گروه تروریستی ربوده شده و خانواده‌های آن‌ها در مورد چگونگی حال آنها هیچ اطلاعی ندارند.

گروه تروریستی پ.ک.ک/‌ی.پ.گ ماه گذشته نیز دستکم 4 دختر بین سنین 11 الی 17 را ربوده بود.

این نوجوانان سپس برای شرکت اجباری در صفوف تروریست‌ها مورد مغزشویی قرار می‌گیرند.

بخشی از خانواده‌های این نوجوانان به دلیل ترس از این گروه تروریستی ساکت مانده و شماری دیگر نیز اعتراض کرده‌اند.

استفاده از جنگجویان نوجوان توسط گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ک در گزارش «قاچاق انسان در سال 2020» وزارت امور خارجه آمریکا که در 26 جون انتشار یافت، نیز عنوان شده است.اخبار مربوطه