انگلستان به فروش اسلحه به عربستان سعودی ادامه خواهد داد

انگلستان تصمیم به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی که با حملاتش در یمن با عث قتل غیرنظامیان میگردد، گرفت

1451222
انگلستان به فروش اسلحه به عربستان سعودی ادامه خواهد داد

انگلستان تصمیم به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی که با حملاتش در یمن با عث قتل غیرنظامیان میگردد، گرفت.

لیز تراس وزیر تجارت بین المللی، اعلام داشت که در چهارچوب تصمیم محکمه برای متوقف کردن فروش ها، جوازهای صادرات اسلحه را مورد بررسی قرار داده اند.

تراس اظهار داشت گرچه دررابطه با اعمال نیروهای سعودی، بعضی از مدارک مرتبط با "احتمال نقض" حقوق بشر بین المللی "در حوادث نگران کننده" به دست آورده ایم ولی آنها را به عنوان رویدادهای منفرد قلمداد میکنیم.

وی با اعلام اینکه عربستان سعودی در رابطه با پایبند بودن به حقوق بشر بین المللی صادق بوده و در رابطه با استفاده از سلاحها برای نقض قوانین ریسک بارزی مشاهده نمیگردد، ابراز داشت که فروش اسلحه به کشور مذکور، ادامه خواهد یافت.

اعلام این تصمیم دقیقا پس از انتشار لیست 20 تنی از سوی انگلستان در خصوص قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی که در آن احمد اسیری معاون رئیس اطلاعات عربستان سعودی در آن دوره و عبدالله ال قحتانی مشاور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز وجود دارد، بسیار مورد توجه واقع شد.

گفته شده بود که با سیاست تحریم جدید انگلستان، "افرادی که در بدترین نقضهای حقوق بشر جای گرفته اند، مورد هدف قرار خواهند گرفت."اخبار مربوطه