دیدار سراج با نمایندگان نهادهای دولتی در خصوص بازگشت شرکت های تورک به لیبیا

فائز السراج نخست وزیر لیبیا با سازمان های حکومتی و دولتی در خصوص بازگشت شرکت های تورک به کشور گفتگو کرد

1451216
دیدار سراج با نمایندگان نهادهای دولتی در خصوص بازگشت شرکت های تورک به لیبیا

فائز السراج نخست وزیر لیبیا با سازمان های حکومتی و دولتی در خصوص بازگشت شرکت های تورک به کشور گفتگو کرد

دفتر مطبوعاتی نخست وزیری لیبیا در اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد، فائز السراج نخست وزیر و طاهر الجهیمی وزیر برنامه ریزی و مقامات بانک مرکزی و سازمان های مربوطه، موضوع "اجرای پروژه های جدید ارائه کننده خدمات موثر و سریع به لیبیایی ها، به ویژه زیربنا های برق و انرژی و اتمام پروژه های نیمه تمام به علت شرایط فوق العاده با شرکت های تورک" را مورد ارزیابی قرار دادند. 

سراج در این دیدار تاکید کرد، به خصوص تکمیل پروژه های ناتمام با راه اندازی مجدد آن، نقطه آغاز ایجاد رواب متعادل بین دو کشور با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.اخبار مربوطه