20 امین دور عملیات گزمه مشترک تورک – روس در ایدلیب اجرا شد

در راه زمینی " ام 4 " در شهر ایدلیب سوریه٬ 20امین مرحله عملیات گزمه مشترک زمینی تورک – روس راه اندازی کردید

1451256
20 امین دور عملیات گزمه مشترک تورک – روس در ایدلیب اجرا شد
Idlib.jpg
1990x1118 türk-rus devriyesi.jpg
5eba6b3f0a296.jpg
5eb3db169b8a8.jpg
5ed8b98e8d9aa.jpg
5ee100a4dcfe3 (1).jpg
5ee1008916c42.jpg
5ee10063ba647.jpg
5ee10053419e6.jpg
5efc623b21164.jpg

در راه زمینی " ام 4 " در شهر ایدلیب سوریه٬ 20امین مرحله عملیات گزمه مشترک زمینی تورک – روس راه اندازی کردید

20 امین مرحله عملیات گزمه مشترک زمینی تورک – روس در راه زمینی " ام 4 " در شهر ایدلیب سوریه که در چارچوب توافق بین دوکشور در نظر گرفته شده بود٬ مورداجرا قرار گرفت.

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در چهارچوب توافق تورکیه و فدراسیون روسیه، 20 امین مرحله عملیات گزمه مشترک زمینی تورک – روس با شرکت نیروی های زمینی و هوایی در راه ام 4 در ایدلیب اجرا شده است.اخبار مربوطه