انتقاد قطر از اسرائیل

آل ثانی از طریق ویدئو کنفرانس درنهمین اجلاس همکاری چین وعرب که برای مذاکره پیرامون بحران های لیبیا ، یمن و سوریه برگزار گردید ، شرکت نمود

1450576
انتقاد قطر از اسرائیل

آل ثانی از طریق ویدئو کنفرانس درنهمین اجلاس همکاری چین وعرب که برای مذاکره پیرامون بحران های لیبیا ، یمن و سوریه برگزار گردید ، شرکت نمود

محمد عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد نادیده گرفته شدن معیارهای جهانی از سوی اسرائیل موجب قطع روند صلح خاورمیانه شده است.

آل ثانی از طریق ویدئو کنفرانس در نهمین اجلاس همکاری چین و عرب که برای مذاکره پیرامون بحران های لیبیا ، یمن و سوریه برگزار گردید ، شرکت نمود.

وی طی سخنانی در این کنفرانس گفت : عدم رعایت معیارها و شرایط قرار دادهای بین المللی از سوی اسرائیل باعث شده است تا روند صلح خاورمیانه به بن بست برسد.

آل ثانی ضمن اشاره به اینکه مسئله فلسطین همواره در راس دستور کار مشترک چین و جهان عرب قرار داشته است تاکید نمود : صلح تنها راه برقراری ثبات و آرامش در جهان آتی است.

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر اینکه روابط بین المللی باید در چهارچوب همکاری بین المللی ، همبستگی و اصل همزیستی مسالمت آمیز دوباره تنظیم گردد به اهمیت پیدایش راه حل های سیاسی در بحران های سوریه ، یمن و لیبیا تاکید کرد.

اجلاس مجمع همکاری چین و عرب در سال 2004 بمنظور تامین همکاری در روابط اقتصادی ، فرهنگی و بین المللی تشکیل یافت.اخبار مربوطه