تورکیه از توافق ملی فلسطینیان حمایت کرد

ابراهیم قلین طی بیانیه‌ای به ارزیابی طرح الحاق خاک فلسطینیان توسط اسرائیل پرداخت

1448315
تورکیه از توافق ملی فلسطینیان حمایت کرد

ابراهیم قلین طی بیانیه‌ای به ارزیابی طرح الحاق خاک فلسطینیان توسط اسرائیل پرداخت

ابراهیم قلین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری تورکیه از توافق ملی فلسطینیان علیه طرح الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل اعلام حمایت کرد.

ابراهیم قلین طی بیانیه‌ای به ارزیابی طرح الحاق خاک فلسطینیان توسط اسرائیل پرداخت.
در این بیانیه آمده است: "تورکیه معتقد است که توافق ملی مردم فلسطین علیه طرح الحاق اسرائیل اتحاد، برابری و همبستگی مورد نیاز آنها را پایدار خواهد کرد. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که اقدامات الحاق و اشغال اسرائیل در سرزمین فلسطین که نقض حقوق بین‌المللی است، هیچ مشروعیتی ندارد. جامعه بین المللی باید اعتراض خود نسبت به این نوع اقدامات غیرمشروع را به شدیدترین شکل نشان دهد و حقوق فلسطینان را در قبال سیاست الحاق و اشغال اسرائیل حفظ کند. تورکیه به حمایت از مردم فلسطین در دفاع از حق مشروع خود ادامه می‌دهد".اخبار مربوطه