خسارت 231 میلیارد دالری لیبیا از توقف فروش نفت

شرکت ملی نفت لیبیا از خسارت بیش از 231 میلیارد دالری این کشور به دلیل عدم فروش نفت از سال 2011 تاکنون خبر داد

1447759
خسارت 231 میلیارد دالری لیبیا از توقف فروش نفت

شرکت ملی نفت لیبیا از خسارت بیش از 231 میلیارد دالری این کشور به دلیل عدم فروش نفت از سال 2011 تاکنون خبر داد.

شرکت ملی نفت لیبیا (NOC) با انتشاربیانیه کتبی دروبسایت رسمی خود اعلام کرد که مجموع ضرر ناشی از عدم فروش نفت این کشور از سال 2011 تاکنون از مرز 231 میلیارد دالر فراتر رفته است.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که خسارت ناشی از کاهش تولید نفت از 18 جنوری از 6 میلیارد دالر و مجموع زیان ناشی از عدم فروش نفت از سال 2011 از 231 میلیارد دالر گذشته است.

این شرکت در بیانیه مذکور ادعاهای مربوط به افتتاح حساب‌های جدید برای تقسیم درآمد نفت خام لیبیا بین مناطق طرابلس، فزان و سیرنائیک (برقه) را رد کرده است.

مصطفى صنع الله، رئیس شرکت ملی نفت لیبیا در این بیانیه تصریح کرد که ادعاهای مذکور از طرف‌هایی که در مذاکرات بین المللی پیرامون تداوم تولید نفت، شرکت نداشته‌اند مطرح شده است.اخبار مربوطه