بیانیه شورای امنیت ملی تورکیه: مبارزه انقره با تروریزم قاطعانه ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی تورکیه طی بیانیه‌ای بعد از نشست امروز خود تاکید کرد که مبارزه انقره با تروریزم قاطعانه ادامه خواهد یافت

1428307
بیانیه شورای امنیت ملی تورکیه: مبارزه انقره با تروریزم قاطعانه ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی تورکیه طی بیانیه‌ای بعد از نشست امروز خود تاکید کرد که مبارزه انقره با تروریزم قاطعانه ادامه خواهد یافت.

اعضای شورای امنیت ملی تورکیه امروزدرمجتمع «بش‌تپه» انقره تشکیل جلسه داده وپس ازآن با انتشار بیانیه‌ یی برادامه مبارزه قاطعانه تورکیه با گروه‌های تروریستی درداخل وخارج ازکشورتاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: موضع‌ مشترک بعضی از مخالفان تورکیه علیه اقدامات مشروع و قانونی کشورمان درمدیترانه را بررسی کرده وبرادامه حفظ منافع وحقوقی خود درزمین، ابحارهوا تاکید میکنیم. دراین راستا، با ارائه مشاوره نظامی به دولت مشروع لیبیا به حمایت از تلاش‌های این کشور جهت دستیابی به صلح و آرامش ادامه خواهیم داد. همچنین جامعه بین‌المللی را نیزفرا میخوانیم درقبال گروه‌هایی که برنامه‌های خائنانه علیه دولت مشروع لیبیا دارند، باید برخورد اصولی اتخاذ کند.

این شورا در بیانیه خود بر اراده قاطع تورکیه جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه و ادامه تلاش‌ها برای بازگشت سوریه یی‌ها به کشورشان پس از پاکسازی منطقه از گروه‌های تروریستی تاکید و جامعه بین‌المللی را به حمایت از این تلاش‌ها دعوت کرد

دربیانیه مذکورهمچنین تاکیدشدکه کشورمان درروند مبارزه باسرایت کرونا موفقیت خود را درزمینه‌هایی مانند حدمات صحی و معالجوی، تامین مواد غذایی، تکنالوژیکی، اقتصاد، نظم عمومی و تضمین امنیت تبارز داد.اخبار مربوطه