رئیس جمهورتورکیه و امیرقطرگفتگوی تیلفونی انجام دادند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از طریق تیلفون گفتگو کردند

1422167
رئیس جمهورتورکیه و امیرقطرگفتگوی تیلفونی انجام دادند

رئیس جمهور تورکیه و امیر قطر درباره تحولات اخیر منطقه٬ روابط دوجانبه و مبارزه مشترک با کرونا٬ از طریق تیلفون گفتگو کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از طریق تیلفون گفتگو کردند.

به گزارش «مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه»، طرفین در این مکالمه تیلفونی درزمینه یی روابط دوجانبه٬ مسائل منطقوی وهمچنین همکاری در مبارزه با ویروس کرونا به تبادل نظر پرداختند.اخبار مربوطه