حمایت شورای نظامی شهر مرزق از دولت لیبیا

شورای نظامی شهر مرزق در 953 کیلومتری جنوب طرابلس، حمایت خود از دولت لیبیا را اعلام کرد

1409538
حمایت شورای نظامی شهر مرزق از دولت لیبیا

شورای نظامی شهر مرزق در 953 کیلومتری جنوب طرابلس، حمایت خود از دولت لیبیا را اعلام کرد.

شورای نظامی شهر مرزق در 953 کیلومتری جنوب طرابلس، طی بیانیه‌ 9 بندی، کودتای خلیفه حفتر را غیرقابل قبول خوانده و حمایت خود از دولت مشروع لیبیا را اعلام کرد.

دراین بیانه آمده است: برای شهدای حامی تشکیل دولت مدنی ودمکراسی آرزوی رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت داریم. به یک راه حل سیاسی در چارچوب توافقنامه صخیرات تاکید می‌کنیم.

در ادامه این بیانیه تصریح شد: موفقیت و پیروزی های حاصل در عملیات «برکان الغضب» را به دولت لیبیا تبریک می‌گوییم.

شورای نظامی شهر مرزق در این بیانیه خطاب به شبه نظامیان کودتاگر به رهبری خلیفه حفتر تاکید کرد: "ما به کسانی که خود را "اردوی ملی لیبیا" مینامند، میگوییم که دیگر پایتخت و جنوب کشورمان را رها کنید و به جایی که آمده اید بازگردید. این همه تخریب، مرگ و مهاجرت کافی است.

در این بیانه همچنین از شبه نظامیان خلیفه حفتر خواسته شد تا از جنگ با دولت لیبیا دست بکشند.اخبار مربوطه