لاوروف ابراز داشت که مسئله لیبیا راه حل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که حل مسئله لیبیا از طریق راهکار نظامی میسر نیست به ضرورت دستیابی به یک توافق تاکید کرد

1402874
لاوروف ابراز داشت که مسئله لیبیا راه حل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که حل مسئله لیبیا از طریق راهکار نظامی میسر نیست به ضرورت دستیابی به یک توافق تاکید کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشستی به شعمومی ویدیو کنفرانس با نمایندگان برخی از سازمانهای اجتماعی اینکشور در رابطه با تحولات لیبیا گفت: اروپا و کشورهای منظقه در خصوص ادامه روند سیاسی در این کشور اتفاق نظر دارند. این مسئله از طریق راهکار نظامی حل نمیشود، لازم است در این زمینه توافقی حاصل گردد.

او در این زمینه با اشاره به عدم اجرای تصمیمات کنفرانس برلین در۱۹جنوری در مورد لیبیا گفت: اجرای این تصمیمات متوقف شده و درگیری ها آغاز یافت.

لاوروف با اشاره به بمباران نیروهای وابسته به ناتو در لیبیا در سال ۲۰۱۱ گفت: از آن پس مسئله لیبیا به یک چاله سیاه تبدیل شد. پیشتر شاهد موج حضور شبه نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدردرجنوب منطقه صحرای آفریقا شدیم. اکنون احیای عناصر تروریستی منوط به سرانجام وضعیت فعلی است.اخبار مربوطه