آمار مرگ و میر ناشی از مرض کرونا در کشورهای جهان شرق

تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا ( کوید 19 ) در سطح جهان از مرز 70 هزارتن گذشت و تعداد واقعات جدید نیزبه 1 میلیون و 250 هزار تن افزایش یافت

1391722
آمار مرگ و میر ناشی از مرض کرونا در کشورهای جهان شرق

تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا ( کوید 19 ) در سطح جهان از مرز 70 هزارتن گذشت و تعداد واقعات جدید نیزبه 1 میلیون و 250 هزار تن افزایش یافت.

محمد جبریل صدراعظم اسبق لیبیا به دلیل مصاب شدن به مرض ناشی ازویروس کرونا چشم از جهان پوشید. براساس خبریکه در رسانه های مصر به چاپ رسیده٬ محمد جبریل بعد از تثبیت نتیجه مثبت کرونا ویروس در تست او در تاریخ 27 مارچ در قاهره پایتخت مصردر یکی از شفاخانه ها تحت معالجه قرار گرفته بود.  دیروزبا برهم خوردن وضع صحی محمد جبریل با وجود همه همه مداخلات نجات یافته نتوانست.

 در روسیه که به تعداد 47 تن به نسبت ابتلا به مرض کرونا جان باخته اند٬ با تثبیت مرض کرونا در پاپ های 3کلیسا اعلام گردید که همه کسانیکه در این کلیساها به مراسم دینی شرکت نموده اند لازم است تا تحت قرنطین قرار داده شوند.

 

 اخبار مربوطه