تاکید کشورهای جی-20 بر اهمیت همکاری در مبارزه با کرونا

کشورهای عضو گروه جی-20 طی نشستی فوق العاده از طریق ویدیوکنفرانس بر اهمیت همکاری جهت مبارزه مشترک با ویروس کرونا در سطح جهان تاکید کردند

1385840
تاکید کشورهای جی-20 بر اهمیت همکاری در مبارزه با کرونا

کشورهای عضو گروه جی-20 طی نشستی فوق العاده از طریق ویدیوکنفرانس بر اهمیت همکاری جهت مبارزه مشترک با ویروس کرونا در سطح جهان تاکید کردند.

رهبران کشورهای عضو گروه جی-بیست پس از نشستی فوق‌العاده خود که از ویدئوکنفرانس جهت بررسی بحران کرونا طی بیانیه ای اعلام کردند: مبارزه با این مرض همه گیر مستلزم روحیه شفاف ، قوی ، هماهنگ ، همبستگی و یک اقدام جهانی در مقیاس بزرگ است.

در این بیانیه همچنین آمده است:

«یافتن راه حل جهت تأثیرات اجتماعی واقتصادی وهمچنین موضوعات صحی به عنوان اولویت ما برای این تهدید مشترک است.

این گروه مصمم است با همراهی سازمان صحی جهانی (WHO)، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان ملل تمام اقدامات لازم را جهت غلبه بر این مرض انجام دهد.

بر واریز حدود 5 تریلیون دالر به اقتصاد جهانی جهت مقابه با کرونا تاکید کردند که به حمایت های مالی جسورانه و گسترده ادامه خواهیم داد».



اخبار مربوطه