یونان به برخوردهای خشونت بار خود با پناهنده گان ادامه میدهد

از شدت عمل و برخوردهای خشونت بار یونان بر علیه پناهنده گان کاسته نمی شود

1381556
یونان به برخوردهای خشونت بار خود با پناهنده گان ادامه میدهد

 

از شدت عمل و برخوردهای خشونت بار یونان بر علیه پناهنده گان کاسته نمی شود

نیروهای امنیت مرزی یونان از آغازین روزها تاکنون با بمب های گاز پناهندگان را مورد حمله قرار میدهند.

تعداد بیشماری ازپناهنده گان که درنتیجه حملات نیروهای امنیت مرزی یونان با بمب های گاز شدیدا صدمه دیدند، و مصدومان در چادرهای صحرایی تحت تداوی قرار میگیرند.

برخی از بمب های گاز پرتاب شده ازسوی مرزبانان یونانی بسوی پناهنده گان به پوسته یی مرزی قپی قلعه اصابت میکند.

یک مامور پولیس دراثر اصابت گلوله گازیونانیها در ناحیه یی سرش به شفاخانه انتقال داده شد.

ازسوی دیگرچادرها ومحیط اطراف محل زندگی پناهنده گان توسط تیم اشخاص ملبس به لباس های ویژه وابسته به اداره صحت عامه ایدیرنه ضد عفونی شد.

این مامورین همچنین در چادرهای صحرایی خدمات صحی ارائه می کنند.

تیم های نجات طبی ملی نیز متمادیا درجه حرارت بدن پناهنده گان را با دستگاههای الکترونیکی کنترل می کنند.اخبار مربوطه