افزایش تعداد کشته و مبتلایان به کووید19 در کشورهای شرقی

در ایران که تا کنون تعداد کشته شدگان به 853 تن رسیده است، تعداد مبتلایان به این مرض، به 15 هزار تن رسید

1379707
افزایش تعداد کشته و مبتلایان به کووید19 در کشورهای شرقی

در ایران که تا کنون تعداد کشته شدگان به 853 تن رسیده است، تعداد مبتلایان به این مرض، به 15 هزار تن رسید

تعداد کشته شدگان در نتیجه ابتلا به کروناویروس در چین که از ماه دسامبر تا کنون درسرتاسر جهان موجب مرگ بیش از 7000 تن شده است، به 3 هزار و 213 تن رسید.

به تعداد افرای که در روسیه به کرونا ویروس نوع جدید مبتلا شده اند، در 24 ساعت اخیر 30 تن افزوده شده و این تعداد به 93 تن رسیده است. روسیه تا روز 1 می مرزهایش را به روی خارجیان بسته است.

وزارت صحت عامه یی اسرائیل اعلام داشت که تعداد مبتلایان به کووید 19، به 298 تن افزایش یافته است. در میان این تعداد، 19 پرسونل صحی و 5 سرباز نیز وجود دارد.

در لبنان نیزکه بزرگترین بحران اقتصادی 30 سال اخیررا پشت سرمیگذارد، تعداد ابتلا به 120 تن رسید.

در کشورهای افریقای شرقی منجلمه لیبیا و بنبن، اولین موارد ابتلا به این مرض مشاهده شد. بدین ترتیب تعداد کشورهای افریقایی که موارد ابتلا درانان به چشم خورده است، به 30 رسید. دراین قاره جمعا 8 تن منجمله 2 تن درمصر 4 تن درالجزایر، یک تن درمراکش و یک تن درسودان جانشان را درنتیجه ابتلا به کووید 19 از دست داده اند.اخبار مربوطه