جیمز جفری اظهار داشت که در صورت نقض آتش بس با اعمال تحریم پاسخ خواهیم داد

جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرد، در صورت نقض آتش بس از سوی روسیه و رژیم بشار اسد در منطقه ایدلیب سوریه، می توانیم با اعمال تحریم پاسخ دهیم

1376268
جیمز جفری اظهار داشت که در صورت نقض آتش بس با اعمال تحریم پاسخ خواهیم داد

جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرد، در صورت نقض آتش بس از سوی روسیه و رژیم بشار اسد در منطقه ایدلیب سوریه، می توانیم با اعمال تحریم پاسخ دهیم

جیبمز جفری به ارزیابی آتش بس ایدلیب که تورکیه و روسیه در 5 مارچ در مسکو به توافق رسیده اند پرداخت

جفری گفت: در صورتی که روسیه و رژیم سوریه آتش بس در ایدلیب را نقض کنند با اعمال تحریم پاسخ خواهیم داد

وی افزود، در حال بررسی راه های کمک ناتو به تورکیه در قبال ایدلیب می باشد

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه با اشاره به اینکه اعتقادی به خواست روسیه و رژیم برای تامین آتش بسی پایدار ندارد، افزود: آنها خواهان پیروزی در سراسر سوریه هستنداخبار مربوطه