تحولات ایدلیب و مواضع تورکیه و روسیه

عملیات سپر بهار ظرفیت واقعی نیروهای مسلح تورکیه را در برابر دیده ها قرار داده است

1372878
تحولات ایدلیب و مواضع تورکیه و روسیه

تحولات اخیر در ایدلیب نشان میدهد که درگیریها در سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. مقابله شدید تورکیه با تلاش نیروهای وابسته به رژیم اسد برای تصرف بزرگراههای استراتژیک M4 و M5، بحران در منطقه ایدلیب را به صورتی ناگهانی در دستور کار جهان قرار داده است. در 27 فبروری به دنبال حمله عناصر هوایی رژیم اسد به نیروهای مسلح تورکیه، 33 سرباز تورک در حومه ایدلیب به شهادت رسیدند. این حادثه سبب مقابله به مثل شدید و همه جانبه تورکیه با رژیم اسد شد.

اکنون به ارزیابی دکتور مراد یشیل تاش از موسسه ستا در قبال عملیات سپر بهارتورکیه در منطقه ایدلیب توجه فرمایید:

عملیات سپر بهار ظرفیت واقعی نیروهای مسلح تورکیه را در برابر دیده ها قرار داد. این عملیات در حالی صورت گرفت که حریم هوایی منطقه بر روی طیارههای تورک مسدود بود. تورکیه ضمن استفاده از طیاره های مسلح بدون سرنشین وارد حریم هوایی سوریه شد و تمامی مواضع ثابت و متحرک موجود در اطراف ایدلیب را نابود کرد. به نحویکه در روز دوم این عملیات ، رژیم سوریه بیش از 2500 سرباز خود در جبهه ها را از دست داد. علاوه بر این، به دنبال این حملات 100 تانک و 3 فروند طیاره یی جنگی رژیم اسد منهدم شد. البته خسارات و تلفات رژیم محدود به این موارد نیست. سیستم های مدافعه هوایی، توپخانه و بسیاری از وسایل نقلیه زره پوش این رژیم نیز نابود شد.

بنابراین، تورکیه نه تنها حملات تلافی جویانه ای را انجام داد بلکه به جای عملیات متناسب نظامی علیه رژیم اسد، تاکتیک های نظامی و استراتژیک ویژه ای را رقم زد. انقره به ویژه ضمن استفاده از طیاره های مسلح بدون سرنشین، صفحه زرین جدیدی را در تاریخ جنگها در جهان گشود.

هدف نهایی این استراتژی کاملاً مشخص است. هدف، مجبور کردن رژیم به عقب نشینی به خط اول توافقنامه سوچی است. با این حال ، تحولات میدانی نشان میدهد رژیم علیرغم خسارات سنگین ، از مواضع خود خارج نمی شود و تمام توان خود را برای حفظ بزرگراهها و منطقه استراتژیک سراقب به عمل می أورد.

مسکو با مستقر کردن سربازان روسیه در منطقه سراقب میکوشد تا نیروهای خود را در برابر تورکیه نشان دهد. این به ناچار سبب رفتار محتاطانه تر تورکیه خواهد شد. زیرا هر دو کشور طرفدار یک درگیری مستقیم نیستند. تورکیه بر مرزهای توافقنامه سوچی پافشاری می کند.اخبار مربوطه