عملیات سپر بهار مانع تشکیل دولت تروریستی در نزدیکی مرزهایمان خواهد شد

معاون ریاست جمهوری تورکیه از حساب توییتر خود پیامی در این زمینه به اشتراک گذاشت

1370760
عملیات سپر بهار مانع تشکیل دولت تروریستی در نزدیکی مرزهایمان خواهد شد

معاون ریاست جمهوری تورکیه از حساب توییتر خود پیامی در این زمینه به اشتراک گذاشت

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد: با عملیات سپر بهار سد راه دولت تروریستی که در تلاش اند تا در مرزهایمان تشکیل نمایند و تراژدی انسانی خواهیم شد.

اوکتای از حساب توییتر خود چنین نوشت : نیروهای مسلح تورکیه به مبارزه حماسه آفرین خود در داخل و خارج از مرزهایمان ادامه خواهد داد. به دادن پاسخ دندان شکن به آنهایی که به استقلال و آینده ما چشم طمع دوخته اند ، هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکوریای ادامه خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور تورکیه در ادامه پیام خود چنین نوشت: با عملیات سپر بهار ملنند عملیات سپر فرات ، شاخه زیتون و چشمه صلح از تلاش های مذبوحانه برای تشکیل دولت تروریستی درنزدیکی مرزهایمان و تراژدی انسانی ممانعت خواهیم کرد. از قهرمانان دلاوری که در راه وطن و پرچم مان جان فشانی نمودند ، با رحمت یاد کرده و برای خانواده هایشان آرزوی صبر و شکیبایی می کنم.

.اخبار مربوطه