اظهار نگرانی عمیق کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت ایدلیب

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو

اظهار نگرانی عمیق کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت ایدلیب

کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت ایدلیب که حملات نیروهای وابسته به رژیم اسد و حامیان آن به این شهر ادامه دارد ، بعلت اینکه شرایط زندگی و امنیتی صدها هزار تن در این منطقه را در معرض تهدید قرار می دهد ، اظهار نگرانی عمیق نمود.

سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ که مرکز آن در ژنو قرار دارد ، طی یک مصاحبه مطبوعاتی در دفتر سازمان ملل در این شهر اعلام کرد : انسانها در شرایط سخت زمستانی در ایدلیب گرفتار شده ، تجرید گردیده و دچار ناامیدی عمیق شدند. این به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه جامعه بین المللی نیز از تراژدی مردم ایدلیب بسیار نگران هستند گفت: این بدترین موج کوچ از آغاز جنگ داخلی در ایدلیب از سال 2011 بدین طرف میباشد.

سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن اشاره به اینکه امکان دسترسی غیر نظامیان در منطقه ایدلیب وضع احتیاج به لوازم طبی و تیمهای صحی لازمه بدتر شده است هشدار داد: این وضعیت موجب کشته شدن عده کثیری از غیر نظامیان شده است.

وی همچنین افزود: کاهش دسترسی به خدمات صحی، شرایط بد زندگی و سختی در مهاجرت در راس نتایج درگیری ها در ایدلیب قرار دارد.

از سوی دیگر فابریزیو کاربنی مدیر بخش خاورمیانه کمیته بین المللی صلیب سرخ با انتشار یک اطلاعیه کتبی اعلام کرد: از تمامی طرفین درگیر درمنطقه دعوت میکنیم تا در جبهه ها و یا مناطق تحت کنترل خود به غیر نظامیان اجازه دهند تا به مناطق امن بروند.اخبار مربوطه