تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن برای یکسال دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن را برای مدت یک سال دیگر تمدید کند

1366696
تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن برای یکسال دیگر

شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن را برای مدت یک سال دیگر تمدید کند

پیش نویس مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن که از سوی انگلستان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید ، با استفاده از رای ممتنع روسیه و چین مورد تصویب قرار گرفت.

در این قطعنامه بعلت تهدید روسیه به استفاده از حق وتو، از ایران که متهم به تامین سلاح به حوثی ها در یمن میگردد، سخن به میان نیامد.

اعمال تحریم تسلیحاتی بر علیه یمن با رای مثبت 13 عضو شورای 15 عضوی شورای امنیت تا فبروری سال 2021 تمدید گردید.اخبار مربوطه