شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه

در 6 تن که از ایران به وارد بحرین شده اند ویروس کرونا مشاهده شد

شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه

با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در بحرین 23 مکتب مدت دوهفته تعطیل شد

وزارت صحت عامه بحرین با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد، در 6 تن که از ایران به این کشور بازگشته اند، ویروس کرونا مشاهده شده است

وزارت صحت عامه اردن نیز اعلام کرد، به علت شیوع نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) پروازها به ایتالیا متوقف شده است

این وزارتخانه ورود اتباع خارجی از ایتالیا به اردن را ممنوع کرد

شهروندان اردنی نیز تحت تدابیر امنیتی فشرده تحت قرنطینه قرار خواهند گرفت

در اردن تاکنون ویروس کرونا مشاهده  نشده است

حکومت لبنان نیز تصمیم به محدود کردن پروازها به کشورهایی که این ویروس گسترش یافته و توقف سفرهای زیارتی گرفت

حمد حسن وزیر صحت عامه لبنان هفته گذشته اعلام کرده بود در 19 مسافری كه از شهر قم ایران وارد كشور این شده اند ویروس کرونا مشاهده شده است

در الجزایر اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شد

عبدالرحمان بن بوزید وزیر صحت عامه الجزایر در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد، در یک شهروند ایتالیا این ویروس مشاهده شده استاخبار مربوطه