اتحادیه اروپا اعلام داشت که، خشونت فزاینده در ترابلس باید متوقف گردد

اتحادیه اروپا اعلام داشت، خشونت فزاینده در ترابلس پایتخت لیبی موجب افزایش مرگ و میر غیرنظامیان شده و بایستی هر چه سریعتر متوقف گردد

1363087
اتحادیه اروپا اعلام داشت که، خشونت فزاینده در ترابلس باید متوقف گردد

اتحادیه اروپا اعلام داشت، خشونت فزاینده در ترابلس پایتخت لیبی موجب افزایش مرگ و میر غیرنظامیان شده و بایستی هر چه سریعتر متوقف گردد.

جوزپ بورل مسئول روابط خارجی و سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا اعلام داشت: پیشبرد دیالوگ سیاسی و اجرای مواد قرارداد آتش بس از سوی طرفین الزم میباشد

جوزپ بورل مسئول روابط خارجی و سیاستهای امنیتی اتحادیه اروپا، اظهار داشت، حملات در ترابلس منجمله بندر این شهر افزایش یافته و باعث افزایش مرگ و میر غیرنظامیان و وخیمتر شدن وضعیت انسانها می گردد.

بورل ضمن اشاره براینکه، حملات مورد بحث باید بالفور متوقف گردد، تصریح کرد، پیشبرد دیالوگ سیاسی و اجرای مواد قرارداد آتش بس از سوی طرفین الزم می باشد.

شبه نظامیان خلیفه حفتر روز سه شنبه گذشته دو حمله راکتی جداگانه به بندر تجاری ترابلس ترتیب داده و در این حملات 3 تن جان خود را از دست داده و 5 تن نیز مجروح شدند.

در طرح صلح سازمان ملل در رابطه با لیبیا که مورد حمایت کشورهای شرکت کننده در کنفرانس برلین میباشد، بمنظورتامین آتش بس پایدار، بهمراه مذاکرات اقتصادی، سیاسی و نظامی با فورمات 5 + 5، سه نقشه راه جداگانه در میان گذاشته شده بود.

حکومت توافق ملی لیبیا بدلیل حملات شبه نظامیان وابسته به حفتر به بندر ترابلس، شرکت در اجلاس کمیته نظامی را به تعلیق گرفته بود.

ازسوی دیگر فایزسراج نخست وزیرلیبیا نیزدیروزاعلام کرده بود، تمامی مذاکرات سیاسی، نظامی و اقتصادی که با نظارت سازمان ملل با حفتر به پیش برده میشد، به تعلیق گرفته شده است.  اخبار مربوطه