اسرائیل غزه را بمباران کرد

این حمله تلفات جانی بهمراه نیاورد

اسرائیل غزه را بمباران کرد

قوای هوایی اسرائیل یک نقطه متعلق به حماس در عزه را بمباران نمود.

منطقه ای وابسته به لوا های عزالدین القسام جناح نظامی حماس در نوار غزه از سوی جنگنده های اسرائیل مورد هدف قرار گرفت.

 این حمله که در منطقه خان یونس در جنوب شهر ترتیب یافت، تلفات جانی بهمراه نیاورد.

این حمله مدت کوتاهی بعد از اینکه اسرائیل اعلام کرد از غزه حمله راکتی ترتیب یافته است صورت گرفت.اخبار مربوطه