درگیری با تروریستها در هفتانین واقع درشمال عراق

وزارت دفاع ملی تورکیه اطلاعیه ایرا این زمینه یی درگیری با تروریستها در هفتانین عراق منتشر کرد

درگیری با تروریستها در هفتانین واقع درشمال عراق

وزارت دفاع ملی تورکیه اطلاعیه ایرا این زمینه یی درگیری با تروریستها در هفتانین عراق منتشر کرد

در نتیجه یی این درگیری با تروریستها در هفتانین یک سرباز و یک مامور امنیتی در منطقه هافتانین در شمال عراق به شهادت رسیدند.

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به ادامه عملیات ضد تروریستی در منطقه هفتانین واقع در شمال عراق اعلام کرد : در درگیری واقع با تروریستها یک سرباز و یک مامور امنیتی به شهادت رسیدند.اخبار مربوطه