ابراز امیدواری اردوغان برای امضای توافقنامه آتش بس لیبیا

رئیس جمهورتورکیه با نخست وزیر ایتالیا در مجتمع ریاست جمهوری واقع در انقره جلسه ای مطبوعاتی تشکیل داد

ابراز امیدواری اردوغان برای امضای توافقنامه آتش بس لیبیا

رئیس جمهورتورکیه با نخست وزیر ایتالیا در مجتمع ریاست جمهوری واقع در انقره جلسه ای مطبوعاتی تشکیل داد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ابراز امیدواری کرد که توافقنامه آتش بس لیبیا امضا گردد.

اردوغان طی سخنانش ابراز امیدواری کرد که توافقنامه آتش بس در لیبیا، به زودی امضا گردد.

رئیس جمهور تورکیه  خطاب به نخست وزیر ایتالیا با تاکید بر اینکه از این کشور انتظار دارند تا از فعالیتهای تورکیه در حفاظت از موقعیت منطقه کاهش درگیری ایدلیب حمایت کند، افزود: "در رابطه با برگزاری اجلاس عالی میان حکومتهای تورکیه و ایتالیا، که از سال 2012 تاکنون انجام نشده است، طی سال جاری به توافق رسیدیم."

رجب طیب اردوغان در خصوص دیدارهای هیئت تورک در رابطه با لیبیا در مسکو پایتخت تورکیه، ابراز داشت: "فکر میکنم که در ساعات عصر به پایان برسد. خبر اینکه در جهتی مثبت ادامه دارد را گرفته ام." و افزود: "امیدوارم به شرط اینکه امروز به نتیجه برسد، صلح در لیبیا برقرار گردد."

نخست وزیر ایتالیا نیز ابراز امیدواری کرد که آتش بس لیبیا پنجره فرصتی مهم را باز نماید و وارد روند صلح جویانه گردد و افزود: "در سایه روند برلین، تنش در لیبیا جایش را به روندی سیاسی خواهد داد."اخبار مربوطه