ساختمان قنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد

سرقنسولگری ایران در جریان تظاهرات ضد حکومتی در شهر نجف در جنوب عراق به آتش کشیده شد

ساختمان قنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد

سرقنسولگری ایران در جریان تظاهرات ضد حکومتی در شهر نجف در جنوب عراق به آتش کشیده شد

در اطلاعیه کتبی منتشره از قوماندانی عملیات نظامی نجف که بعد از گسترش دامنه حوادث انتشار داد، اعلام گردید که در سرتاسر شهر نجف قیود نظامی منع عبور و مروراعلام و مورد اجرا قرار گرفته است. در رابطه با این این قیود نظامی چند روز طول خواهد کشید، اطلاعاتی ارائه نگردید.

از سوی دیگر در ولایات زیقار ، قادسیه و مثنی بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی درگیری هایی رخ داده و در نتیجه این زد و خوردها دهها تظاهرات کننده مجروح شده است.

در قادسیه امروز تعطیل رسمی اعلام شد.

تظاهرات کنندگان در نجف قبلا نیز ساختمان قنسولگری ایران را به آتش کشیده بودند.

در تظاهرات  ضد حکومتی در عراق که بمنظور اعتراض به بیکاری ، سو استفاده های مالی و ناکفایی خدمات دولتی روز اول اکتوبر آغاز گردید ، تاکنون بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 15 هزار تن نیز مجروح گردیده است.

در تظاهرات اعتراض آمیز که در مناطق مرکزی و جنوبی عراق و در راس بغداد ادامه دارد، واکنش ها بر علیه نفوذ ایران در عراق بر زبان آورده می شود.  

تظاهر کنندگان که با اعلام پاکت اصلاحاتی حکومت عراق متقاعد نشدند، خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هستند . معترضین وی را به سو استفاده مالی و صادر کردن دستور استفاده از خشونت بر علیه تظاهرات کنندگان از سوی نیروهای امنیتی متهم می کنند.اخبار مربوطه