مارکل: در سوریه نیاز به یک تغییر سیاسی میباشد

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان ابراز داشت که در سوریه نیاز به یک تغییر سیاسی میباشد

مارکل: در سوریه نیاز به یک تغییر سیاسی میباشد

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان قبل ازدیداربا منشی عمومی سازمان ملل، طی نشستی مطبوعاتی، با اشاره به اجلاس کمیته قانون اساسی سوریه، اظهارداشت که آلمان سعی میکند تادراین زمینه همکاری کند.

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان ابراز داشت که در سوریه نیاز به یک تغییر سیاسی میباشد.

مارکل قبل از دیدارش با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل، طی نشستی مطبوعاتی، با اشاره به اجلاس کمیته قانون اساسی سوریه، اظهارداشت که آلمان سعی میکند تادراین زمینه همکاری کند.

صدراعظم آلمان با اظهار اینکه "به دلیل ضرورت تغییرسیاسی درسوریه، نیازمند فعالیت درراستای یک قانون اساسی جدید هستیم"، تاکید کرد که صرفادر این صورت شرایط بازگشت پناهجویان سوریه یی از اردن، لبنان، تورکیه  وحتی آلمان به کشورشان فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روند صلح در لیبیا نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، ابراز داشت که امیدوارم دیدارهای برلین درراستای ایجاد ثبات سیاسی در لیبیا موثرواقع شود.

گوترش منشی عمومی سازمان ملل نیز با اظهار اینکه بحران سوریه مدت مدیدی است که ادامه دارد، گفت: "درد مردم سوریه، ناراحت کننده است."

وی همچنین به اهمیت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه اشاره کرد.اخبار مربوطه