بیانات مهم اردوغان در مرکز فرهنگی و کنگره ملت در بشتپه

رئیس جمهورتورکیهاعلام داشت: همسرابوبکرالبغدادی سرکرده سازمان تروریستی داعش دستگیر شده است

بیانات مهم اردوغان در مرکز فرهنگی و کنگره ملت در بشتپه

رئیس جمهورتورکیهاعلام داشت: همسرابوبکرالبغدادی سرکرده سازمان تروریستی داعش دستگیر شده است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوریتورکیه ضمن شرکت در 70 امین سالگرد مراسم گشایش دانشکده الهیات دانشگاه انقره در مرکزفرهنگی وکنگره ملت دربشتپه در انقره اعلام کرد: همسرابوبکر البغدادی سرکرده سازمان تروریستی داعش دستگیر شده است.

وی ضمن یادآوری اینکه درعملیات نظامی آمریکا درسوریه، البغدادی سرکرده داعش در تونلی خود را امحا کرد گفت: ما نیزهمسرش را دستگیر کردیم ولی ما داد و بیداد نکردیم. برای اولین بارهم اکنون این خبررا اعلام میکنم. به همان شکل خواهروشوهر خواهرش را. اینها را در سوریه دستگیر کردیم. ما به فعالیت های خود در مبارزه با ترویزم بدون وقفه و با قاطعیت ادامه میدهیم.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه تروریست فردی است که به خاطر دعوی منحرف خود بی تردید خون انسانهای بی گناه را میریزدوبنابراین مسلمانان نمیتوانند تروریست باشند اعلام کرد: کشورهای عربی که بدون شرم و حیا وبا گستاخی ازعبارت " تروریزم اسلامی " استفاده میکنند، باید اول چهره خود را در آیینه ببینند. اگربه تعقیب تروریستی هستید آنها جزخود شماکس دیگر نیست. نقاب را ازچهره کسانی که با استفاده از نام اسلام فعالیت های تروریستی انجام میدهند، بردارید، در عقب آن دشمنان اسلام را خواهید دید. اگر میخواهید به واقعیت سازمان تروریستی فتح الله گولن پی ببرید، به محل زندگی او و اینکه تحت حمایت چه کسانی است ؟ بنگرید.اخبار مربوطه