تمدید جواز عملیات برون مرزی نیروهای مسلح تورکیه

مدت لایحه الی تاریخ 30 ام اکتوبر سال 2020 تمدید گردید

تمدید جواز عملیات برون مرزی نیروهای مسلح تورکیه

مدت لایحه الی تاریخ 30 ام اکتوبر سال 2020 تمدید گردید

مجلس ملی کبیرتورکیه درنشست دیروزخودلایحه پیش بینی کننده تمدیدیک ساله جوازعملیات اردوی کشور در عراق و سوریه را تصویب کرد.

بموجب این لایحه ، جواز صادر شده به رئیس جمهور تورکیه در خصوص  صدور فرمان عملیات برون مرزی اردوی کشور در عراق و سوریه برای مدت یک سال دیگر تمدید شده است .

این لایحه واگذاری ماموریت برون مرزی به نیروهای مسلح تورکیه در چهارچوب مبارزه با عناصر تروریستی در عراق و سوریه را پیش بینی می کند.

لایحه تمدید جواز عملیات برون مرزی با آرای مثبت حزب عدالت وتوسعه ، جمهوری خلق ، جنبش ملی گرا و حزب خوب مورد تصویب قرار گرفت.اخبار مربوطه