تاکید وزارت دفاع ملی به مبارزه قاطعانه تورکیه با داعش

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه ایی از حساب توییتر خود پیرامون عملیات نظامی نیروهای مسلح تورکیه در داخل و خارج از کشور اطلاعاتی ارائه کرد

تاکید وزارت دفاع ملی به مبارزه قاطعانه تورکیه با داعش

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه ایی از حساب توییتر خود پیرامون عملیات نظامی نیروهای مسلح تورکیه در داخل و خارج از کشور اطلاعاتی ارائه کرد

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کرد: نیروهای مسلح تورکیه یگانه اردوی عضو ناتو و ائتلافی است که بشکلی قاطعانه با سازمان تروریستی داعش مبارزه می کند.

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار بیانیه ایی از حساب توییتر خود پیرامون عملیات نظامی نیروهای مسلح تورکیه در داخل و خارج از کشور اطلاعاتی ارائه کرد.

نیروهای مسلح تورکیه در این بیانیه ضمن تاکید به مبارزه قاطعانه تورکیه با سازمان تروریستی داعش اعلام کرد: تورکیه بعنوان کشوری که از اقدامات خونین داعش بیشترین آسیب را دیده است، هم در داخل کشور وهم درخارج از مرزهای خود با این سازمان تروریستی با قاطعیت مبارزه کرده و در شرق فرات نیز به این مبارزات خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح تورکیه با عملیات سپر فرات کنترل مرکز ایدئولوژیک دابق داعش را بدست گرفته و بدین ترتیب بزرگترین ضربه نظامی و ایدئولوژیکی به این سازمان را وارد کرده است.اخبار مربوطه