اعتراف دونالرد ترامپ در مورد سیاستهای پ ک ک اینکشور

در دوران اوباما نه با کردها بلکه با پ ک ک، دشمن متفقمان با تورکیه همکاری کردیم

اعتراف دونالرد ترامپ در مورد سیاستهای پ ک ک اینکشور

رئیس جمهور آمریکا از حساب تویتر خود پیامی با محتوای "همکاری با پ ک ک نه با کردها در سوریه" در دوره ریاست جمهوری "باراک اوباما" منتشر کرد

ترامپ در حساب تویتر خود به پست های "مایکل دوران"  کارشناس ارشد خاورمیانه در موسسه هادسون که از تصمیم آمریکا در مورد سوریه حمایت میکرد، جای داد

ترامپ پیام "دوران" با محتوای "در دوران اوباما نه با کردها بلکه با پ ک ک، دشمن متفقمان با تورکیه همکاری کردیم. با این سیاست بذر جنگ تورکیه- پ ک ک پاشیده شد، همچنین تورکیه را به سوی روسیه سوق دادیم" را مکررا منتشر کرد.

رئیس جمهور آمریکا به پست دیگری از "دوران" نیز جای داد.

دوران در پست خود در تویتر با پخش ویدئویی که از سوی خبرگزاری آناتولی در پانلی درماه جنوری2018 درواشنگتن ضبط شده، چنین نوشته بود: "آیا در برابر اتفاقاتی که در شمال سوریه می افتد تعجب زده میشوید؟ من تعجب نمیکنم. در جنوری 2018 به وضع دشواری که اوباما سبب شد تا بین ما و تورکیه بروز کند را توضیح داده بودم." 

این پست ها در کوتاه مدت شمار زیادی لایک گرفته و مکررا به نشر شداخبار مربوطه