اتمام تدارکات لازمه برای آغاز عملیات نظامی در شرق فرات

وزارت دفاع ملی تورکیه بیانیه یی را در زمینه آغاز عملیات نظامی در شرق فرات منتشر کرد

اتمام تدارکات لازمه برای آغاز عملیات نظامی در شرق فرات

وزارت دفاع ملی تورکیه بیانیه یی را در زمینه آغاز عملیات نظامی در شرق فرات منتشر کرد

تورکیه اعلام کرد تمامی تدارکات لازمه برای ترتیب عملیات نظامی در شرق رود فرات به اتمام رسیده است.

در بیانیه یی که وزارت دفاع ملی تورکیه از حساب توییتر خود انتشار داد، اعلام کرد: تاسیس کریدور صلح و منطقه امن برای تامین زندگی امن برای پناهندگان سوریه یی با هدف یاری به استقرار ثبات و آرامش در منطقه ضروری است.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه نیروهای مسلح تورکیه به تشکیل کریدور تروریستی در مرزهای خود هرگز اجازه نخواهد داد اعلام گردید: تمامی تدارکات برای ترتیب عملیات نظامی به اتمام رسیده است.

وزارت دفاع ملی تورکیه درادامه بیانیه خودتاکید کرد: نیروهای مسلح تورکیه با شعار " اگر بمیرم شهید و اگر بمانم رزمنده میشوم " که با الهام ازدعا، اعتماد وعشق ومحبت ملت اصیل مان درمقابل تمامی سازمانهای تروریستی تهدید کننده تمامیت ارضی وطن مان ، بقای دولت مان و آرامش و امنیت 82 میلیون شهروند عزیزمان بر زبان دارد، آماده مبارزه با دشمنان است.اخبار مربوطه