دیدار رئیس جبهه ترکمنان عراق با سرقنسول تورکیه در اربیل

صالح در پی این دیدار به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

1278819
دیدار رئیس جبهه ترکمنان عراق با سرقنسول تورکیه در اربیل

صالح در پی این دیدار به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

ارشد صالح رئیس جبهه ترکمنان عراق در چهارچوب تماس های خود در اربیل با حاکان قاره چای سر قنسول تورکیه در اربیل دیدار کرده و بعداز این دیدار به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

صالح در پاسخ به سوالات روزنامه نگاران به حمایت قوی تورکیه در دفاع از تمامیت ارضی عراق اشاره کرده و گفت : تورکیه همواره در کنار مردم عراق جای گرفته است.

وی در ادامه افزود: تورکیه همیشه کشوری بوده است که از تمامیت ارضی عراق حمایت کرده و این موجب دلگرمی بزرگ مردم عراق شده است. تورکیه همواره به مردم عراق دست یاری دراز کرده و چه از بعد انسانی و چه از نظر یاری به روند تداوی مجروحین درهای خود را بر روی مردم عراق باز کرده است.

حاکان قاره چای سر قنسول تورکیه در اربیل نیز گفت در دیدار با صالح پیرامون موضوعات مختلف بحث و تبادل نظرهایی بعمل آوردیم.اخبار مربوطه