روسیه اعلام داشت که آمریکا مانع از اجرای روند صلح سوریه می گردد

اظهارات میخائیل میزنت سیف رئیس مرکز ملی قوماندانی دفاعی روسیه

1272590
روسیه اعلام داشت که آمریکا مانع از اجرای روند صلح سوریه می گردد

اظهارات  میخائیل  میزنت سیف رئیس مرکز ملی قوماندانی دفاعی روسیه

میخائیل میزنتسیف رئیس مرکز ملی قوماندانی دفاعی در روسیه در بریفینگی که در وزارت دفاع اینکشور ترتیب داد، پیرامون سیاست های آمریکا در قبال سوریه سخنانی بیان کرد.

وی گفت : موجودیت غیر نظامی ایالات متحد آمریکا و هم پیمانان آن در سوریه مانع روند صلح در این کشور میگردد.

میزنتسیف ضمن اشاره به اینکه آمریکا و هم پیمانانش به سرنوشت و آینده مردم سوریه اهمیتی قائل نیستند تاکید کرد: آمریکا برای برحق جلوه دادن موجودیت غیر قانونی اش در سوریه و بر آورد اهداف جیئوپولیتیکی خود به مناطق تنش زا در سوریه احساس احتیاج میکند. بخوبی میتوان دید در هر جایی که آمریکا در آنجا نیرو دارد، ویرانی، قحطی و  امراض مختلف بیداد میکند.

وی ضمن جلب دقت به شرایط بد زندگی دراردوگاه " Al Hol " واقع در ولایت حسکه تحت کنترل سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " در مرز مشترک سوریه با عراق گفت: این اردوگاه نمونه ایی از سیاست مخرب آمریکا در سوریه است.اخبار مربوطه