اردوغان: تمامی مشکلات بر سر راه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه برطرف شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیهاظهار داشت که تمامی مشکلات برسرراه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه برطرف شد

1271814
اردوغان: تمامی مشکلات بر سر راه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه برطرف شد

 رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیهاظهار داشت که تمامی مشکلات برسرراه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه برطرف شد.

اردوغانگفت: "اگر مذاکرات هفته جاری باآمریکابه نتیجه نرسدطرح عملیاتی خودرا اجرا خواهیم کرد".

رئیس جمهورتورکیه:تصریح کرد:" میتوانیم در منطقه امن حدود 3 میلیون پناهجوی سوریه یی ساکن تورکیه و اروپا را اسکان دهیم".

وی افزود: ازکشورهای اروپایی انتظارحمایت قدرتمندانه‌ تری درموضوع ایدلیب و شرق فرات داریم، دیگر حرف زدن کفایت نمیکند.

اردوغان اظهار داشت: تحولات ماه‌های آینده تعیین میکنند که بحران سوریه حل میشود یا تشدید مییابد.اخبار مربوطه