قوماندان های آمریکایی جهت گفتگو درباره منطقه امن به تورکیه می آیند

فعالیتها در جهت تاسیس منطقه امن در شمال سوریه و در غرب رود فرات ادامه دارد

قوماندان های آمریکایی جهت گفتگو درباره منطقه امن به تورکیه می آیند

فعالیتها در جهت تاسیس منطقه امن در شمال سوریه و در غرب رود فرات ادامه دارد

استفان تویتی معاون قوماندانی عمومی قوای آمریکا در اروپا و توماس برگشون معاون قوماندانی عمومی قوای مرکزی این کشورجهت گفت‌وگو درباره "منطقه امن" در شمال سوریه وارد تورکیه شده و ازلوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح تورکیه بازدید میکنند.

وزرات دفاع رکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: فعالیتها در جهت تاسیس منطقه امن در شمال سوریه و در غرب رود فرات ادامه دارد

در این اطلاعیه آمده است: استفان تویتی معاون قوماندانی عمومی قوای آمریکا در اروپا و توماس برگشون معاون قوماندانی عمومی قوای مرکزی این کشورجهت گفت‌وگو درباره "منطقه امن" در شمال سوریه از ازلوی درستیزوالی عمومی نیروهای مسلح تورکیه بازدید خواهند کرد.اخبار مربوطه