حمله طیاره های جنگی ناشناس به البوکمال سوریه

طیاره های جنگی ناشناس مواضع تروریستهای تحت حمایت ایران درالبوکمال سوریه راهدف قرار دادند.

حمله طیاره های جنگی ناشناس به البوکمال سوریه

طیاره های جنگی ناشناس مواضع تروریستهای تحت حمایت ایران درالبوکمال سوریه راهدف قرار دادند.

بر اساس اعلام منابع محلی، طیاره های جنگی ناشناس مواضع تروریستهای تحت حمایت ایران در اولوسوالی البوکمال شهردیرالزوردر مرز سوریه با عراق را هدف قرار دادند.

براساس این گزارش دراین حملات چندین تن ازتروریستهای تحت حمایت ایران کشته شدند.

به گفته این منابع، احتمال دارداین حملات هوایی توسط طیاره های جنگی اسرائيل صورت گرفته باشد.

گفته میشود شبه‌نظامیان خارجی تحت حمایت ایران در مرزهای عراق و دیرالزور و البوکمال سوریه مستقر هستند.اخبار مربوطه