ادامه تسلیح تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ توسط آمریکا

آمریکا در ادامه حمایت تسلیحاتی خود به تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.ک محموله جدید تجهیزات نظامی به شمال سوریه ارسال کرد

ادامه تسلیح تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ توسط آمریکا

 

آمریکا در ادامه حمایت تسلیحاتی خود به تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.ک محموله جدید تجهیزات نظامی به شمال سوریه ارسال کرد.

آمریکا از طریق عراق به منطقه تحت اشغال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ک در سوریه حدود 55 دستگاه تریلر حامل بولدوزرها و وانت‌های‌ دوکابین شاسی بلند ارسال کرد.

به گزارش منابع محلی این تریلر‌ها دیشب با عبور از گذرگاه مرزی سيمالكا وارد خاک سوریه و سپس عازم مناطق عین عیسی و شدادی که تحت اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.ک قرار دارد، شده‌اند.

لازم به ذکر است آمریکا در 14 سپتامبر امسال به مناطق داخلی سوریه که از سوی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.ک اشغال شده‌اند، حدود 60 تریلر حامل تانکرهای سوخت، بولدوزرها، ژنراتورها و وانت‌های‌ دوکابین شاسی بلند تحویل کرده بود.

گفتنی است گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به حفر و گسترش تونل‌های جدید ادامه میدهد. این گروه همچنین به فعالیت حفر تونل در منطقه سلوک نزدیک تل ابیض از غرب به شرق در خط مرزی تورکیه نیز ادامه می‌دهد.اخبار مربوطه