حمله تروریستی در کرکوک

این حمله تروریستی کشته و مجروح بجای گذاشت

1266043
حمله تروریستی در کرکوک

این حمله تروریستی کشته و مجروح بجای گذاشت

در نتیجه انفجار همزمان بمب های جای سازی شده در دو نقطه متفاوت در شهر کرکوک در عراق یک تن کشته شده و 7 ات دیگر مجروح گردید

براساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، در دو محله متفاوت شهر کرکوک بمب های جای سازی شده در راه بطور همزمان منفجر شد

در نتیجه این انفجار یک تن کشته شده و 7 تن دیگرمجروح گردیدند

احتمال میرود که این حمله تروریستی از سوی سازمان تروریستی داعش ترتیب داد شده باشد

مقامات عراقی هنوز در این رابطه بیانیه رسمی صادر نکردنداخبار مربوطه