فعالیتهای توسعه میدان هوایی دوبی متوقف شد

توقف فعالیتهای توسعه میدان هوایی دوبی به دلیل بحران اقتصادی

1262212
فعالیتهای توسعه میدان هوایی دوبی متوقف شد

توقف فعالیتهای توسعه میدان هوایی دوبی به دلیل بحران اقتصادی

در میدان هوایی بین المللی المختوم دوبی که یکی از بزرگترین میدانهای هوایی جهان با ظرفیت 250 میلیون مسافر محسوب میگردد، فعالیتهای توسعه، به دلیل مشکلات اقتصادی در کشورهای عربی، متوقف شد.

بر اساس خبر منتشر شده در بلومبرگ، فعالیتهای توسعه میدان هوایی بین المللی المختوم، به دلیل بحران اقتصادی در میان کشورهای خلیج، متوقف شده است.

در حال حاضر این فعالیتها که دارای هزینه ای معادل 36 میلیارد دالر خواهند بود، تا 5 سال آیندده متوقف شد.

بر اساس بیانیه منتشره از مدیریت میدان هوایی دوبی، جزئیات این مساله هنوز کامل نشده است.اخبار مربوطه