اسماعیل هنییه در رابطه با انفجارات در غزه بیانیه کتبی انتشار داد

اسماعیل هنییه رئیس دفتر سیاسی حماس در رابطه با انفجارات واقع در غرب نوار غزه بیانیه کتبی انتشار داد

1259961
اسماعیل هنییه  در رابطه با انفجارات در غزه بیانیه کتبی انتشار داد

اسماعیل هنییه  رئیس دفتر سیاسی حماس در رابطه با انفجارات واقع در غرب نوار غزه بیانیه کتبی انتشار داد

هنییه  اعلام کرد: انفجارات بدون توجه به بعد آن تحت کنترل قرار خواهد گرفت، نیروهای امنیتی از قدرت لازمه برای مقابله با هر نوع شرایطی بر خوردار هستند

رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن اشاره به اینکه اطمینان دارم عاملین این انفجارات پیدا خواهند شد گفت: غزه از عهده تمامی دسیسه ها بر خواهد آمد. همانگونه که با جنگ و محاصره نتوانستند به امیال خود دست یابند با اینگونه اقدامات نیز نخواهند توانست دست یافت

بنابر بررسی های اولیه در دو انفجار جداگانه در غرب غزه دو پولیس به شهادت رسیده و عده کثیری که حال یکی از آنها وخیم می باشد، مجروح شده بودند

وزارت داخله اعلام داشته است که در پی انفجارات تمامی نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در آمده استاخبار مربوطه