اجازه سفربه شکل مستقل به زنان در عربستان سعودی

زنان عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه یافتند که به تنهایی و بدون همراهی محرم‌ مرد به مسافرت بروند

1256000
اجازه سفربه شکل مستقل به زنان در عربستان سعودی

زنان عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه یافتند که به تنهایی و بدون همراهی محرم‌ مرد به مسافرت بروند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی "سپا" یکی از مسئولین اینکشور اعلام کرد: زنان از این پس میتوانند برای دریافت پاسپورت اقدام و بدون محرم مرد به خارج از کشور سفر کنند.

براساس حکمی دولتی 2 آگست سال جاری در روزنامه رسمی عربستان سعودی منتشر شده نیز آمده است:

"بانوان کشورمان می‌توانند بدون جواز پدر، شوهر، برادر و پسر به تنهایی سفرکنند. بانوان ما همچنین از این پس حق ازدواج، طلاق و تولد نوزاد را دارند".

گفتنی است قبل از این بانوان در عربستان سعودی حق نداشتند به تنهایی سفرکرده و پاسپورت یا مدارک خود را حمل کنند.اخبار مربوطه