گفت‌وگوی تیلفونی ترامپ با امیر قطر

امیرقطرورئیس‌جمهورآمریکا درزمینه یی مذاکرات صلح میان ایالات متحده وگروه تروریستی طالبان از طریق تیلفونی گفتگو کردند

گفت‌وگوی تیلفونی ترامپ با امیر قطر

امیرقطرورئیس‌جمهورآمریکا درزمینه یی مذاکرات صلح میان ایالات متحده وگروه تروریستی طالبان از طریق تیلفونی گفتگو کردند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طی گفتگوی تیلفونی به تبادل نظر در خصوص مذاکرات صلح میان ایالات متحده و گروه تروریستی طالبان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر "قنا"، دو طرف همچنین همکاری استراتژیک میان آمریکا و قطر و تحولات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.اخبار مربوطه