بیانیه سفارت آمریکا در انقره درباره مذاکرات بر سر ایجاد منطقه امن در سوریه

سفارت آمریکا در انقره از حصول اتفاق نظر در نتیجه مذاکرات میان هیئت‌های تورکیه‌ یی و آمریکایی بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه خبر داد

1250040
بیانیه سفارت آمریکا در انقره درباره مذاکرات بر سر ایجاد منطقه امن در سوریه

سفارت آمریکا در انقره از حصول اتفاق نظر در نتیجه مذاکرات میان هیئت‌های تورکیه‌ یی و آمریکایی بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه خبر داد.

سفارت آمریکا در انقره با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت‌های تورکیه و آمریکا بر سر موضوعات مورد اختلاف درمذاکرات برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به توافق رسیده‌اند.

دراین بیانیه موضوعات مورداختلاف میان هیت‌های دوکشوراجرای فوری تدابیراولیه برای رفع نگرانیهای امنیتی تورکیه، تاسیس هرچه سریع‌تر مرکز عملیات مشترک در اینکشور برای هماهنگی در روند ایجاد منطقه امن، استفاده از این منطقه به عنوان یک "کریدور صلح" و انجام هر اقدام لازم برای بازگشت پناهجویان سوریه یی به کشورشان اعلام شده است.

لازم به ذکر است مذاکرات هیئت‌های تورکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه در روزهای 5 تا 7 آگوست جاری در ساختمان وزارت دفاع ملی تورکیه در انقره برگزار شد.اخبار مربوطه