دیدار سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، با نماینده ویژه سوریه در فدراسیون روسیه

طی این دیدار که در مجتمع ریاست جمهوری انجام یافت، آخرین تحولات در رابطه با سوریه مورد بررسی قرار گرفت

دیدار سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، با نماینده ویژه سوریه در فدراسیون روسیه

طی این دیدار که در مجتمع ریاست جمهوری انجام یافت، آخرین تحولات در رابطه با سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، الکساندر لاورنتی نماینده ویژه سوریه در فدراسیون روسیه را به حضور پذیرفت.

در این ملاقات که طی آن بر اولویتهای امنیت ملی تورکیه به شکلی واضح تاکید گردید، حفاظت از توافقنامه ایدلیب، تاسیس کمیسیون قانون اساسی و اعلام آن، مبارزه با ترور درسرتاسر سوریه، منطقه امن، داعش، پ ک ک/ی پ گ/ پ ی د و همه مسائلی که در تاسیس ترور موثر میباشند، مورد بررسی قرار گرفت.

آجندا وتاریخ برگزاری اجلاس سه گانه سوریه (تورکیه، روسیه، ایران) که به زودی برگزار خواهد شد و اجلاس چهارگانه که پس از آن انجام خواهد شد (تورکیه، روسیه، فرانسه، آلمان) نیز در این دیدار ارزیابی شد.

در این دیدار، تلاشها برای رفع نگرانیهای تورکیه دررابطه با امنیت تورکیه و پاکسازی منطقه از همه گروههای تروریستی نیز به زبان آورده شد.

طرفین که دراین دیداربراهمیت ادامه همکاریهای دوکشوردررابطه با سوریه درراستای اصول امنیت و شفافیت تاکید نمودند، بر ادامه روابط فعال و مداوم میان رهبران جمهوری تورکیه و فدراسیون روسیه اشاره کردند.اخبار مربوطه