شانزده تن از اطفال فلسطینی در نیمه نخست امسال به شهادت رسیده اند

یک مرکز حقوق بشر در غزه اعلام کرد نظامیان اسرائیل در نیمه نخست سال جاری شانزده تن از اطفال فلسطینی در نیمه نخست امسال به شهادت رسانیده اند

شانزده تن از اطفال فلسطینی در نیمه نخست امسال به شهادت رسیده اند

یک مرکز حقوق بشر در غزه اعلام کرد نظامیان اسرائیل در نیمه نخست سال جاری شانزده تن از اطفال فلسطینی در نیمه نخست امسال به شهادت رسانیده اند.

بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر المیزان، اسرائیل در نیمه اول سال 2019، شانزده تن از اطفال فلسطینی به شهادت رسانیده و 1223 تن دیگر از آنان را نیز مجروح و معیوب کرده است.

در این گزارش همچنین آمده است:

"اکثر آنها در جریان تظاهرات بازگشت بزرگ فلسطینیان در مرز غزه شهید و زخمی شده اند. 17 همچنان به تعداد 17 تن از اطفال و نوجوانان فلسطینی نیز در همین دوره توسط نیروهای اردوی اسرائیل بازداشت شده اند.

نظامیان اسرائیل بطور سیستماتیک حقوق بشر را در نواز غزه نقض میکنند. آمار نشان می‌دهد که در نیمه اول سال جاری تعداد اطفال وکودکان شهید و زخمی شده در غزه افزایش یافته است.

اطفال و کودکان در درگیری‌ها بیشتر از بزرگسالان تحت تاثیر قرار میگیرند. دلیل ادامه نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل در نتیجه سکوت و بی‌تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به حقوق فلسطینیان بوده است".اخبار مربوطه