هشدار سازمان ملل متحد در مورد تجزیه لیبیا

غسان سلامه نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبیا طی سخنانی در شورای امنیت اظهار داشت: لیبیا درگیر یک جنگ داخلی است که میتواند به تجزیه کشور منجر شود.

هشدار سازمان ملل متحد در مورد تجزیه لیبیا

 

نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبیا نسبت به احتمال تجزیه این کشور با فراگیرشدن جنگ در طرابلس هشدار داد

غسان سلامه نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبیا طی سخنانی در شورای امنیت اظهار داشت: لیبیا درگیر یک جنگ داخلی است که میتواند به تجزیه کشور منجر شود.

وی افزود: جبران خسارات سالها طول خواهد کشید و آن نیز در صورتی میسر است که جنگ پایان یابد.

سلامه همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز درگیریهای درطرابلس و اطراف آن بیش از 460 تن کشته شده‌اند گفت:

همچنان تقریبا "دو هزار و 400 تن نیز مجروح، 75 هزار تن آواره و ده هاهزار تن نیز به دلیل این جنگ محاصره شده‌اند

او ضمن هشدار در مورد احتمال فراگیرشدن جنگ طرابلس به تمام لیبیا و همچنین همسایگان اینکشور در اطراف بحیره یی مدیترانه تصریح کرد:

"جنرال خلیفه حفتر برای به کنترل طرابلس نیروهای خود را از جنوب کشور به پایتخت کشانده است. این خطر وجود دارد که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده خلا قدرت در آن منطقه را پرکنند".

گفتنی است جنرال بازنشسته خلیفه حفتر، قوماندان نظامیان مستقر در شرق لیبیا در تاریخ 4 اپریل امسال از آغاز عملیات برای تصرف شهر طرابلس پایتخت این کشور خبر داد

این در حالی است که قرار بود کنفرانس گفتگوی ملی در شهر غدامس در جنوب غرب این کشور طی ماه اپریل آغاز شود

فائز السراج، رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی لیبیا که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، پس از تحرکات نظامی نیروهای جنرال خلیفه حفتر به سوی طرابلس، حالت آماده باش اعلام کرد
لیبیا دارای دو دولت مستقل است؛ "دولت وفاق ملی" که توسط سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و "دولت موقت" که از سوی پارلمان طبرق حامی جنرال خلیفه حفتر در شهر البیضا در شرق این کشور تشکیل شده استاخبار مربوطه