داعش مسئولیت انفجار در منبج سوریه را بر عهده گرفت

سازمان تروریستی داعش، مسئولیت انفجار واقع درمجلس نظامی سازمان تروریستی " پ ک ک / ی پ گ " را برعهده گرفت

1202984
داعش مسئولیت انفجار در منبج سوریه را بر عهده گرفت

سازمان تروریستی داعش، مسئولیت انفجار در مرکزبه اصطلاح مجلس نظامی سازمان تروریستی " پ ک ک / ی پ گ " در اولوسوالی منبج سوریه را برعهده گرفت

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، در انفجار واقع در مرکز به اصطلاح مجلس نظامی سازمان تروریستی " پ ک ک / ی پ گ " در اولوسوالی منبج سوریه، روبار مونبیج یکی از سرکردگان این سازمان تروریستی و مسئول آن در اولوسوالی منبج و عده کثیری از تروریستهای " پ ک ک / ی پ گ " به هلاکت رسیدند

در نتیجه این حمله که با یک عراده واسطه یی  حامل بمب ترتیب یافت، در محل حادثه خسارات سنگینی بوجود آمد

بعد از وقوع انفجار هلی کوپترهای متعلق به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه پروازهایی ترتیب داده بودند

مسئولیت حمله را سازمان تروریستی داعش بر عهده گرفت

اولوسوالی منبج از ماه آگوست سال 2016 بدین سو تحت اشغال عناصر تروریستی " YPG/PKK " قرار دارداخبار مربوطه