یک میلیون فلسطینی از سوی اسرائیل بازداشت شده اند

این مطلب طی یک نشست مطبوعاتی اعلام شد

یک میلیون فلسطینی از سوی اسرائیل بازداشت شده اند

قدری ابوبکر رئیس کمیته اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین، قدروه فارس رئیس باشگاه اسرای فلسطینی و امین شومان رئیس هیئت عالی پیگیری امور اسرا و آزادگان فلسطینی در نشست مطبوعاتی در رام الله به مناسبت روز اسرای فلسطینی طی بیانیه مشترک اعلام کردند: نظامیان اسرائیل از سال 1967 تاکنون یک میلیون فلسطینی را بازداشت کرده و در حال حاضر 5700 فلسطینی در زندان های اسرائیل به سرمی برند.

در این بیانیه همچنین آمده است:

"در میان اسرای فلسطینی 250 کودک، 47 زن و 6 اعضای پارلمان وجود دارد و 500 نفر دیگر تحت بازداشت اداری به سر می برند.

همچنین 700 نفر از اسرا بیمار بوده و میان آنها 30 مبتلا به بیماری سرطان وجود دارند.

قدیمی ‌ترین زندانی فلسطینی در بند اسرائیل کریم یونس و ماهر یونس بوده و آنها 37 سال پیش بازدشت شده اند. همچنین 56 فلسطینی بیش از 20 سال است که در بازداشتگاه های اسرائیل به سر می برند.

در میان اسرا 570 نفر محکوم به حبس ابد یک بار یا چندین بار نیز هستند.

از سال 1967 تاکنون 218 فلسطینی از جمله 73 نفر تحت شکنجه، 63 نفر بدلیل قصور پزشکی و 7 نفر دیگر بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیل، جان خود را از دست داده اند. علاوه بر این 78 اسیر دیگر مستقیما پس از بازدشت بر اثر قتل عمدی و اعدام فراقانونی به شهادت رسیده اند".

این در حالی است که صدها زندانی فلسطینی در بند اسرائیل یک هفته پیش در اعتراض به اقدامات مدیریت زندان ها علیه آنها به ویژه ممانعت از حق دسترسی به تلفن اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.

نظامیان اسرائیل همه روزه به بهانه‌های مختلف به خانه‌های فلسطینیان در بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری رود اردن یورش برده و آنان را بازداشت می ‌نمایند.اخبار مربوطه